Електронния магазин времено не обработва поръчки. Направените поръчки ще бъдат обработени при първа възможност. Очаквайте обратна връзка. Молим да ни извините.

Зали

Голяма зала (до 60 места) летни цени зимни цени
цена за 1 час 25 30
цена за 2 часа 40 48
цял ден до 6 часа 100 120
цял ден над 6 часа 140 160
два дни до 6 часа 180 220
два дни над 6 часа 240 300

 

Малка зала (до 12 места) летни цени зимни цени
цена за 1 час 9 10
цена за 2 часа 15 16
цял ден до 6 часа 40 48
цял ден над 6 часа 60 70
два дни до 6 часа 70 80
два дни над 6 часа 100 120

 

Голяма зала (до 60-100 места) летни цени зимни цени
цена за 1 час 30 48
цена за 2 часа 48 60
цял ден до 6 часа 140 200
цял ден над 6 часа 190 240
два дни до 6 часа 240 300
два дни над 6 часа 300 370

 

Мултимедия - 60 лв.

Дъска - 12 лв./ден

Реклама в страницата ни във Фейсбук - безплатна
Разгласяване на рекламата  във Фейсбук (около 3000 души) еднократно - 16 лв.
Реклама в нашия сайт - 12 лв./седмица
Реклама чрез разпращане на имейли еднократно (около 3000 души, различни от абонатите ни във Фейсбук) - 40 лв.
(Цените се отнасят за готов, редактиран материал, подаден от клиента, влкючващ и снимки/картини във формат jpg, които не се нуждаят от допълнителна обработка.)

Изготвяне на реклама и/или плакат - 12 лв.
Отпечатване на цветен плакат А4 - 2 лв.
Отпечатване на цветен плакат А3 - 4 лв.

Кетъринг (кафе, мляко, чай, минерална вода и захарчета) - 2 лв. на човек на ден или при 20 лв./ден за групи до 30 души. Залата разполага с кафе-машина.

Залата разполага също с музикална уредба.

За постоянни клиенти и редовни занимания цените се договарят допълнително.

За безплатни събития без финансов аспект - 20 лв./час или 30 лв. за 2 часа.

Холистичен център АВИР

© 2017 AVIR.bg